logo seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

inleiding

800-1200
+ <1600
—————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
  §1   > 
koepelnaam
terp
————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Ongeveer  2m  dijkhoogte  voor  zeestijging  terugverdienen
plus  wegnemen  van  de  toegedachte  doorbraakkans

Langs de kust van Nederlands west-Friesland tot Deens Nordfriesland is millennia gewoond op wat voor zijn vele (nevenstaande) namen terp als koepelnaam kreeg. M.i. getuigend van zolang met vaak en tot veel overlopende kaaien (zomerkaden) hebben willen volstaan, verklaren ze waarom die Fries/Friesische (terpen)kust ont­kwam aan de daar buiten toegepaste dijkbouwwijze. En aan door overlopen bij dat 'salichheijt hanght aan de hoochte' vooropstellende dijkbouwprincipe optredende doorbraken met falen van de grasbekleding op de binnenkant verklaren in plaats van met die te steilhellend hebben. Zelfs het verslag van de daar in 1916 opgetreden doorbraken veranderde dat niet doordat minister Lely kennelijk zijn waterstaatsdienst mocht vervangen om politiek tot afdammen van de Zuiderzee te doen besluiten.

Bijwerken van volgende en afsluitende alinea volgt

De mondiale bewondering daarvoor inspireerde tot doorgaan op de naar imponerend afdammen ingeslagen weg. Daar vanaf 1938 uitvoering aan gaan geven met wat tien jaar later Deltaplan ging heten, betekende doorbreken door onsteiling van de dijkbinnenkant kunnen voorkomen nog langer onbenut laten een van de buiten de terpenkust aangehouden doorbraakverklaring uitgaand aangehouden doorbraakverklaring uit te gaan. uitgebrachte Deltaplan tot voor heel Nederland besluiten van En daar niettegenstaande de grondige verslaglegging door de rijkswaterstaat van de doorbraken van 1953 toch mee door te gaan. Want door als rijk ombouwen tot deltadijk volledig te vergoeden lieten zelfs de dijkbeheerders langs het Nederlandse deel van de terpenkust zich daartoe verleiden. Met als gevolg dat de Nederlandse kustverdediging een grotere doorbraakkans dan de Duitse krijgt toegekend bij notabene veel meer afdamming hebben en zijn zeedijken tot enkele meters hoger plus hun buitenkant veel meer hard(asfalt)bekleed.

Gastenboek  
 
Webstek-/Sitemap >