logo
seewarring
Webstek-/Sitemap
Woordenboekje

§0
800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§1
koepelnaam
terp
————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Lely's Afsluitdijk werd Nederlands waterstaatkundige fuik

Langs de Fries/Friesische kust Warften en wierden (koepelnaam terpen) maken begon ±2700 jaar geleden. Daarin zie ik dat ±100 generaties (keeg)boeren vanaf toen het gehele jaar gingen wonen waar zij veel grotere gras- en gewasopbrengsten dan op het 'oude land' konden realiseren. Dat door 'rijpe kwelder' (gors) te ontzilten door kegen  te maken en ze vruchtbaar houden door hun kaaien (kadijken, zomerkaden) overlopend laten voor tijdens stormen slibrijk zeewater. Maar alleen de Duitse kant van de terpenkust bleef de geleverde overloopervaring benutten doordat de gehele Nederlandse kust door de 100% vergoeding deltadijken kreeg. Met 'doorbrekend bij gaan overlopen' als toegedachte sterkte het tegengestelde van 'bruchsicher' bij idem hellende Duitse dijken. Vandaar veel minder afdamming bij onze oosterburen en hun zeedijken tot meters lager en veel minder hard(asfalt)bekleed op het buitenbeloop.

Maar buiten de terpenkust is tot op heden geen gebruik gemaakt van de tot de komst van het Deltaplan langs de gehele terpenkust met 'platte diken' benutte mogelijkheid door vermijden van een steile binnenkant de kans op doorbreken door overlopen vol­ledig wegnemen. Het bleef bij die kans door dijkverhoging verkleinen na dat eeuwen­lang met 'salichheijt hangt aan de hoochte' voor een onnodig naar doorbreken sollici­terende dijkprofilering misleidend hebben verwoord. Gevolg was:
  Opsomming volgt

Om vervolgens ook na de doorbraken van 1953 weer naar voren te vluchten voor een verwijten oproepende verklaring door verbouwen tot deltadijk voor de volle 100% te vergoeden, daarmee alle dijkbeheerders langs de Nederlandse kant van de terpenkust verleidend tot ze ook daar maken. Daardoor werden ze aanhanger én verdediger van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring.

 
 
 Webstek-/Sitemap ▶