logo
seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

§1
800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§2 ▶
koepelnaam
terp
————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Het Deltaplan Nederlands waterstaatkundige koekoeksjong

Tot drie meter hoger en hun buitenkant asfaltbekleed tot hoger dan de zeedijken aan de Nederlandse kant van de Fries/Friesische kust waren. Volgens hun waterschappen nodig, volgens mij volledig toegeven aan dat volledig vergoed kunnen krijgen. Gevolg was meedoen aan de Nederlandse kust versterken volgens het "salichheijt hanght aan de hoochte" vooropstellende, door minister Lely door mogen vervangen van zijn waterstaatsdienst buiten de terpenkust toegepast gebleven dijkbouwprincipe. Het principe dat van de niet-verwijtende van de beide mogelijke doorbraakverklaringen uitgaat in plaats van evenals de Duitse kant het "bruchsicherkeit" vooropstellende principe behouden annex bepleiten. Dat (weer) kiezen maakt de meters overdadige dijkhoogte vrij voor zeestijging en verlost bovendien van de door de deltanorm  toe­gedachte hypothetische doorbraakkans.

Maar al een stapje in die richting stuit op de daarin besloten liggende waterstaat­kundige erkenning en dat met name betreffende de dijkversterking die aan de bouw van de Oosterscheldekering voorafging. Vooral het spoedberaad van het Kabinet in 1984 betreffende de toegezegde bedijkingsconcessie voor de laatste versie van mijn Forklaeijersplan  etaleerde dat. Om daar met het oog op de toegenomen zeestijging meer uit te halen voeg ik een half leven later met dit webstek onderbouwing toe. Dat door aan te tonen dat archeologisch en taalkundig sterk wordt bijgedragen aan het monsterverbond dat een van voornoemd Deltaplan­uitgangspunt uitgaande verklaring van Nederlands watestaatsverleden deed ontstaan. Ondermeer volledig voorbijgaand aan ruim twee millennia door zo'n honderd generaties keegboeren toepassen van vrijwel jaarlijks grootschalig overlopende kaai(dijk)en.

 
 
 Webstek-/Sitemap ▶