logo seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
koepelnaam
terp
—————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Ongeveer  2m  dijkhoogte  voor  zeestijging  terugverdienen
plus  wegnemen  van  de  toegedachte  doorbraakkans

Het rijk gaf toe aan ombouwen tot deltadijk volledig vergoeden. Daardoor werden de zeedijken aan de Nederlandse kant van de Fries/Friesische kust tot drie meter hoger en hun buitenkant hard(asfalt)bekleed tot hoger dan ze waren. In plaats van het langs die terpenkust toegepaste dijkbouwprincipe kreeg heel Nederland daardoor het daarbuiten als 'salichheijt hangt aan de hoochte' aangeprezen principe. Met daarvan afgeleid zijn waterstaatsverleden verklaard zonder de veel overlopende kaai(dijk)en van ±100 generaties terpboeren. En dat archeologisch en taalkundig goedgepraat. Zo hield Lely zijn standbeeld en is de opstellers van het in 1938 uitgebrachte Deltaplan (nog) niet verweten dat hun keuze voor afdammen de dijkjes buiten de terpenkust binnenzijds tot enkele malen steiler hellend hield.

Langs de Fries/Friesische kust deed het terpenverleden ervaren dat zijn wortelmat gras tot een opmerkelijk sterke dijkbekleding maakt en dat minder steilhellend maken daar verder aan bijdraagt. Zonder die ervaring bezwijken van de grasbekleding als oorzaak te doen zien, betekent voor de beantwoording geen betekenis aan de dijk­helling (kunnen) toekennen en daarmee dubbel overdimensioneren. Vandaar zoveel meer afdammen van de Nederlandse kust dan bij onze oosterburen en onze dijken veel meer hard bekleed maken en meters hoger. Dat betekent die laatste grotendeels voor zeestijging kunnen terugverdienen en dat bovendien onder toekenning van meer veiligheid door de Duitse hoogteberekening te gaan hanteren.

Afsluitende alinea volgt

Gastenboek  
 
Webstek-/Sitemap   >