logo
seewarring
StekStrúner
Ψoordenboekje

800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE

Webstek- / Sitemap    

Interne   koppelingen Internet-koppelingen
Ongezien knopnaam  ▼ ▲     ▶  ✖       ▶   tekstwoord     ▶  ✖       ▶  
(H)overmuis  popup   ▼ ▲     ▶  ✖       ▶   tekstwoord     ▶  ✖       ▶  
Gezien knopnaam  ▼ ▲     ▶  ✖       ▶   tekstwoord     ▶  ✖       ▶  
  ▶  §1  Het Deltaplan Nederlands waterstaatkundige koekoeksjong
  ▶  §2  Millennia op terpen wonen om met kaai(dijk)en te kunnen volstaan
  ▶  §3  Een monsterverbond door Babylonische spraakverwarring
  ▶   1. Kiliaans misverstane woordenboek Nederlands-Latijn (1599)
  ▶   2. Halbertsma's misverstane woordenboek Fries-Latijn (1869)
Bijlagen betreffende beginklank-verschuiving van hD- naar D- :
  ▶   3. Anders dan (veen)grond e.d. verPLAATSen (Fry. ferSTEKke) betreffend
  ▶   4. Nog of ooit (veen)grond e.d. verPLAATSen (Fry. ferSTEKke) betreffend
  ▶   5. Verlies van beginklank hD- of D- bij afgeleiden van STEEK betekenend hDĪG, hDĒIG, hDŌIG
  ▶   6. Herkomst van op dijk  (Fry. dyk ) eindigende (composiet)woorden
Gevolg voor de (herkomst)verklaring van (civiel)technische benamingenrechtsboven pagina's) Woordenboekje
  ▶  §4  Door minister Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring
  ▶  §5  Forklaeijersplan onderbouwde de Fries/Friesische doorbraakverklaring
Aanvullend onderbouwende paragrafen
  ▶  A1 Hoe we millennia op terpen wonen zonder keegboeren zijn gaan verklaren (citaten)
  ▶  A2 Hoe we Nederlands waterstaatsverleden 'kaai- en keegloos' zijn gaan verklaren (citaten)
  ▶  A3 Harde (asfalt)bekleding als bijdrage aan een gras/kleibekleding geen sterkte toekennen
  ▶  A4 Afsluitdijk door politiek de doorbraken van 1916 anders dan de waterstaat verklaren
  ▶  A5 Waterstaatsmythen en -onwaarheden
  ▶  A6 Zwaarwegende taalkundige ondersteuning beogende correspondentie
  ▶  A7 Persoonlijke taalkundige ondersteuning beogende correspondentie
Aanvullend onderbouwende bijlagen e.d.
§2 ▶✖ Honderd generaties boerenbelang bij volstaan met kaai(dijk)en
§3 ▶✖ Door de etymologische woordenboeken voor DIJK vermelde herkomstverklaringen
§3 ▶✖ Etymologische verklaringen van anderstalige cognaten
§3 ▶✖ Gevolg van voorbijzien aan Nederlands anders dan Engels (Anglo-Frisian) spellen
§3 ▶✖ Beginklank-verzachting van hD- naar ST- bij afgeleiden van Indo-Germaans hDĪG, hDĒIG, hDŌIG
§3 ▶✖ Woordenboek-verklaringen voor de 19 nevenstaande schrijfwijzen van Ned.dijk  en Fry.dyk
§3 ▶✖ Graven afgeleid van greppelen (ouder: grabbelen ) in plaats van omgekeerd
§3 ▶✖ Fry. dogge  en digen  (nog) toegepast voor Ned. doen  in de betekenis van werken
§3 ▶✖ Geraadpleegde woordenboeken e.d. met hun verwijs-afkortingen
§3 ▶✖ Verschijnjaar attestaties betreffende (zee)water keren
§5 ▶✖ Dankzij Statenmotie superstormtest en deltadijkprimeur gras/kleibekleding
§5 ▶✖ Friese vóórdijk geofferd voor kunnen afbouwen Oosterscheldekering
§5 ▶✖ Verslag Leeuwarder Courant zitting Tweede Kamer 21 februari 1984
DIV ▶✖ Overige (deels) gelezen en bekeken tekst- en beelddragers
DIV ▶✖ Woord- en afkortverklaringen voor zeestanden en golven
DIV ▶✖ Aanvullende verklaring van toegepaste waterstaatkundige namen en benamingen