Webstek- / Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

  <   §0  
§1
800-1200
+ <1600
—————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§2  

Samenvatting

Zijn wortelmat maakt gras tot een indrukwekkend (overloop)sterke dijkbekleding. Maar na eeuwen langs de hele Fries/Friesische kust te zijn benut, liet onze kant zich helaas door de volledige vergoeding verleiden tot met het Deltaplan meedoen. Wel bleef aan de Duitse kant benut dat dijken met een grasbeklede binnenkant reeds bij toepassen van een helling zoals deltadijken kregen 'bruchsicher' zijn. Dat wil zeggen zoveel overloopsterkte toegekend krijgen, dat de dijkhoogte daar als royaal wordt gezien bij berekenen op een duizend maal grotere overloopkans dan volgens onze (nieuwe) deltanorm en dat afdammen daar niet werd bevorderd door veiligheidswinst toedenken aan de dijklengte verkorten. Bovendien kregen hun zwaarder aangevallen dijken veel minder lelijke en qua aanleg en onderhoud dure harde (asfalt)bekleding, die sterk bijdraagt aan onderwaarderend over een grasmat/kleibekleding denken.

Dat inspireerde mij met het oog op de versnellende zeestijging tot de draad weer oppakken bij tot waar de laatste variant van mijn forklaeijersplan  kon komen dankzij de begin 1984 ontstane politieke impasse betreffende de uitvoering van de Deltawet in Ferwerderadeel. De Regering zegde daar een bedijkingsconcessie voor toe, maar na te zijn gewaarschuwd voor daarmee als tegenstanders het bouwbesluit van de halverwege zijnde Oosterscheldekering kunnen laten vernietigen was besloten tot 'wegpromoveren'. Daardoor is toch niet ontkomen aan tot deltadijk verminken van de landschappelijk fraaie Middelzeedijk door de zomerkaden tot een vóórdijk met een 10x grotere overloopkans dan volgens de deltanorm  te verhogen. Ontkomen aan daarmee erkennen al aan de Deltawet te voldoen met de voor een vertraging in de besluitvorming rondom de Oosterschelde gemaakte dijkversterkingen prevaleerde.