Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

  <   §5  
§6
800-1200
+ <1600
—————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§7 >

Hoe Lely's Afsluitdijk Nederland waterstaatkundig opbrak

West- en zuidkant van de Zuiderzee kenden in 1916 dijk(jes)doorbraken. Ze kregen in het daarvan opgestelde stormvloedverslag een principieel andere verklaring dan minister Lely aan de Polytechnische School te Delft te horen kreeg. Maar in plaats van zijn daarvan uitgaande en reeds politiek beloofde afdamming van de Zuiderzee op te geven, koos hij voor de hem kennelijk gegeven mogelijkheid daaraan te ontkomen. Dat door zijn water-staatsdienst voor dat gebied buitenspel te zetten door oprichten van een zijn keuze ondersteunende Dienst der Zuiderzeewerken. Blijkbaar genoeg om de langs de Fries/Friesische terpenkust toegepaste doorbraakverklaring niet ook daarbuiten toegepast te krijgen. En daardoor zoals de Duitse waterstaters dijken met een grasbeklede binnenkant 'bruchsicher' maken als te eenvoudig gaan zien om tevens nog een veiligheidstoename te kunnen toekennen aan door afdammen de dijklengte verkorten.

Aanvulling tot max. 800 woorden volgt