Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

  <   §1  
§2
800-1200
+ <1600
—————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§3 >

Door Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring

Door Napoleoan ging de Academia van Vrieslandt verloren. En daarmee daar zoals bij onze oosterburen blijven onderwijzen van het tot dan langs de gehele Fries/Friesische (terpen)kust al eeuwen toegepaste dijkbouwprincipe. Een principe met benutting van wat duizenden jaren langs die kust vaak en tot veel overlopen van rond de terpen gelegen kaaien deed ervaren Algemeen gesteld dat zijn wortelmat gras tot een verbazingwekkend overloopsterke dijkbekleding maakt en dat minder steil hellend toepassen sterk vergrotend En concreter dijken met een grasbeklede binnenkant daardoor reeds door toepassing van een binnenhelling zoals deltadijken kregen van bruchsicher zijn kunnen verzekeren. Dat wil zeggen reeds bij tot enkele malen minder steilhellend zijn dan bij de in 1953 opgetreden dijkdoorbraken..

Daar tot vrijwel verticale binnenhellingen toepassen kwam voort uit bij dat "salichheijt hangt aan de hoochte" vooropstellende dijkbouwprincipe uitgaan van doorbreken bij gaan overlopen. Als dijkbouwprincipe gekozen als gevolg van te weinig ervaring met overlopen om het langs de Fries/Frieische kust toegepaste ideaal haalbaar te zien. En bovendien vastgehoude doordat de optredende doorbraken gevoelsmatig aan falen van de grasbekleding op de dijkbinnenkant werden toegeschreven in plaats van aan te steilhellend toepassen. Het was de vanaf oprichting onde de naam Poltytechnisch School te Delft onderwezen dijkbouwwijze annex doorbraakverklaring die in 1916 principieel beide principieel zouden zijn veranderd als het aan de waterstaat had gelegen.

Aanvulling tot max. 800 woorden volgt