Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Ψoordenboekje

  <   §3  
§4
800-1200
+ <1600
—————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
§5 >

Door Lely in de fuik van de Zeeuws/Hollandse doorbraakverklaring

Langs de Fries/Frieisische kust werd millennia op heechhiemen (wierden, Warften, terpen) gewoond. Volgens mijn in §3 aanvullend onderbouwde verklaring om daar als zeekering met kaaien (zomerkaden) kunnen volstaan, niet hoger dan nodig voor niet weer verzilten van een door (d)akkeren ontzilt kwelderdeel en daardoor nog laag genoeg voor dat vruchtbaar houden door voldoende onderlopen met tijdens stormen slibrijk zeewater. Wat dat betreffende de sterkte van de grasbekleding en zijn hellingbetekenis deed ervaren, werd vervolgens bij de voor terploos wonen toegepaste zeedijken benut voor doorbraakvrij blijven verzekeren door de dijkbinnenkant al eeuwen van vrijwel dezelfde helling voorzien als deltadijken kregen. Een dijkbouwprincipe waarbij de hoogte werd bepaald door beperken van oncomfortabel worden van de hoeveelheid overloopwater in plaats van door uitgaan van doorbreken bij gaan overlopen.

Dat dijkbouwprincipe en zijn onderliggende doorbraakverklaring werd aan de 'Academia Franeke­rensis' onderwezen. Maar na de sluiting daarvan door het Franse bewind was dat in Neder­land alleen nog de de buiten de terpenkust aangehouden doorbraakverklaring en het bijbehorende 'salichheijt hangt aan de hoochte' aanbevelende dijkbouwprincipe. Daardoor was het voor de door de Zuiderzeevereniging als minister naar voren geschoven Lely mogelijk door vervanging van zijn waterstaatsdienst door de Dienst der Zuiderzeewerken zijn van die doorbraakverklaring uitgaande pleitnota's voor afdamming van de Zuiderzee te ondersteunen en het stormvloedverslag van de in 1916 aan west- en zuidkant van de Zuiderzee opgetreden dijkdoorbraken te overstemmen. Een waarschijnlijk doorslaggevende bijdrage aan politiek tot afdammen van de Zuiderzee besluiten.

Aanvulling tot max. 800 woorden volgt

Deze paragraaf aanvullend onderbouwende bijlagen  
> Klaagbrief ws. Fryslân aan Minister V&W tegen weglaten asfaltbekleding bij Forklaeijersplan
> Verslag Kamerzitting betr. Friese vóórdijk offeren aan afbouwen Oosterscheldekering