logo seewarring
Webstek-/Sitemap
StekStrúner
Woordenboekje

800-1200
+ <1600
————
DIC
DICH
DICK
DIEC
DIEK
DIG
DIIC
DIICH
DIJC
DIJCH
DIJCK
DIJK
DIJX
DIK
DIKE
DYC
DYCK
DYK
DYKE
koepelnaam
terp
—————
uart
uert
war
ward
warf
warft
warp
warring
wart
weer
wer
werd
werp
wert
wierd
wierde
wiering
worp
wurt

Meters dijkhoogte voor zeestijging vrij krijgen
en verdwijnen van de toegedachte doorbraakkans

Niet alle heechiemen  (terpen, wierden, warften) langs de Fries/Friesische kust zijn afgegraven. De resterende etaleren waar archeologen aan voorbijgaan omdat ze op vondsten dateren. Dat betreft als bewoners ruim twee millennia kiezen voor de voordelen —door opslibben bemesten kunnen combineren met hun 'kæge land' (kæg, keeg, koog) ontzilt houden— van als zeekering volstaan met hooguit enkele eeuwen fungerende (zomer)kaaien. Maar de door bijna honderd generaties boeren met het vrijwel jaarlijks overlopen daarvan opgedane ervaringen, raakten door het Deltaplan aan onze kant van de terpenkust onbenut. Dat als zoveelste gevolg van wat ruim een eeuw geleden een waterstaatsminister zich permitteerde voor het nakomen van zijn politiek beloofde afdamming van de Zuiderzee.

Lely kende daar zoveel belang aan toe dat hij zijn waterstaatsdienst het zwijgen oplegde voor onbekend houden van de door die dienst in het stormvloedverslag vermelde verklaring voor in 1916 aan west- en zuidkant van die binnenzee opgetreden doorbraken. Naast met een waterstaatkundige drogreden tot aanleggen van de Afsluitdijk besluiten, betekende dat buiten de Fries/Frieische kust nog langer onbenut blijven zeedijken zoals daar 'bruchsicher' te maken. Dat door de binnenkant tot enkele malen minder steilhellend te maken dan de 'salichheijt hanght aan de hoochte' aanbevelende dijkbouwwijze daar tot 1953 toegepast hield.

Dat bleef buiten beeld doordat archeologen en taalkundigen bijdroegen aan Nederlands waterstaatsverleden ondersteunend verklaard houden. En vervolgens door ombouwen tot deltadijk volledig vergoeden de waterschappen verleiden tot hun dijken tot drie meter hoger maken en asfaltbekleed tot hoger dan ze waren. Maar de versnellende zeestijging vraagt om niet langer onbenut te laten dat zijn wortelmat gras tot een veel sterkere dijkbekleding maakt dan gevoelsmatig gedacht en dat de binnenkant bij huidige zeedijken tot enkele malen minder steil staat dan in Lely's voetsporen gaan lopen buiten de terpenkust toegepast hield.

Gastenboek  
 
Webstek-/Sitemap   >